TPCH จ่อ COD โรงไฟฟ้า “แม่ลาน-บันนังสตา” ไตรมาส 4 หนุนผลงานปีนี้โต 40%

ผู้ถือหุ้น TPCH อนุมัติปันผล 0.053 บ./หุ้น แย้มเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน-บันนังสตา ภายใน Q4/65 หนุนผลงานปีนี้โตที่ 30-40% ตามเป้า


นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.053 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 21,263,600 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวด 9 เดือนแรก ในอัตรา 0.343 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 137,611,600 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ไปแล้ว  รวมจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 ในอัตรา 0.396 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 158,875,200 บาท

สำหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้เชื่อว่ายังมีทิศทางที่ดี จากการทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ รวม 11 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 116.3 เมกะวัตต์  รวมทั้ง เตรียมพร้อมที่จะ COD โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน กำลังการผลิตรับซื้อไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา กำลังการผลิตรับซื้อไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 4/65

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในการบริหารธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเตรียม COD โรงไฟฟ้า ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่ม อีก 2 แห่ง เพื่อเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวมที่ 122 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ มั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลงานในปีนี้ให้เติบโตที่ระดับ 30-40% ตามเป้าหมายที่วางไว้” นางกนกทิพย์ กล่าว

ด้าน นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPCH กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอีกประมาณ 4-6 แห่ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)  คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ประมาณ 2 โครงการ อีกทั้ง หากภาครัฐมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามแผน PDP 2022 ฉบับใหม่ บริษัทฯ ก็มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกัน ยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ TPCH เข้าไปศึกษาและเตรียมความพร้อม ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ ในการทำโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ นอกจากนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ เช่น โครงการโซลาร์ในต่างประเทศ และการขายไฟฟ้าให้กับทางภาครัฐ เพื่อเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวม 250 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็น โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ ขนาด 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566” นายเชิดศักดิ์ กล่าว

Back to top button