ตลท. จับ 5 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” ขึ้น SP เชือด JTS เข้าระดับ 3 เริ่ม 25 เม.ย.นี้

ตลท. จับ 5 หุ้น ABM, IND, JDF, NBC และ SISB ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 25 เม.ย.-13 พ.ค.65 ขยับ JTS เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 พร้อมขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 25 เม.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM, บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND, บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC และบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2565

รวมทั้งประกาศให้บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2565

Back to top button