AIRA ดึง “SMTBT” ถือ “บลจ.ไอร่า” ลุย Wealth Management-Private Fund ขยายลูกค้าไทย-ญี่ปุ่น

AIRA ลงนามดึง “SMTBT” ถือหุ้น “บลจ.ไอร่า” สัดส่วน 10% ลุยให้บริการ “Wealth Management-Private Fund” ขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น


นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใน บลจ.ไอร่า ที่ถือหุ้นใหญ่ 99.99% ให้กับ บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (ไทย) (SMTBT) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่สำคัญของกลุ่ม AIRA กับกลุ่มพันธมิตร  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น อย่าง ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (Sumitomo Mitsui Trust Bank) ที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมลงทุน ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด โดยผ่านการลงทุนภายใต้ Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai)  ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของกลุ่ม บริษัทไอร่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในธุรกิจการเงินในรูปแบบ Non Bank ครบวงจร และยังเป็นการตอกย้ำว่า การดำเนินงานของ กลุ่ม ไอร่า  มีการให้บริการทางการเงิน ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จนสามารถยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบ One stop service

การที่ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ หรือ SMTB เป็นธนาคารชั้นนำของญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจและให้บริการทั่วโลก สนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ ไอร่า กรุ๊ป เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความมีชื่อเสียงของเรา ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งยอมรับว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากการระบาดของ COVID-19 แต่กลุ่มไอร่า ก็ยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมองว่าปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นตัวแปรที่ทำให้ SMTB ส่ง SMTBT เข้าร่วมลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มไอร่าในการดึงดูดพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านชื่อเสียงและความสามารถในการสร้างผลตอบแทน” นางนลินี กล่าว

ทั้งนี้การเข้าร่วมลงทุนของ Sumitomo Mitsui Trust Bank Thai จะส่งผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้ง 2 บริษัท เนื่องจากเป็นการช่วยกันเสริมศักยภาพความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินและการลงทุน สู่การขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ผ่านการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายที่ครอบคลุมเทียบชั้นมาตรฐานโลก และพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ยังจะเป็นผลดีต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด ในการให้บริการลูกค้า ในด้าน Wealth Management และ Private Fund ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยปัจจุบันทาง ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ มีมูลค่าตลาดรวม 1.5 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 410,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 60 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 16.2 ล้านล้านบาท และซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (ไทย) เป็นธนาคารพาณิชย์ ในกลุ่ม SMTB ที่ตั้งในประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาตและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสินทรัพย์ 85,000 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในปี  2564 เป็นจำนวน  20,000 ล้านบาท

 

 

Back to top button