ลุ้น INSET วิ่งแรง! หลังคว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ากว่า 141 ลบ.

จับตาราคาหุ้น INSET เปิดบวก รับข่าวคว้างานใหม่ 2 โครงการจากกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลค่ากว่า 141 ลบ.


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา มูลค่างานรวม 141,315,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทั้งสองโครงการมีระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

1.โครงการจัดหา Modular Data Center และอุปกรณ์ Bare Metal Machine/ Network System พร้อมติดตั้ง Open Stack platform สำหรับโครงการ Vayu Ready ที่บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัดเป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่างาน 63,665,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยขอบเขตงานคือจัดหา Modular Data Center (MDC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายแบบ Bare Metal Machine พร้อมติดตั้ง Open Stack platform สำหรับเปิดให้บริการ Cloud Services ตามโครงการ Vayu Ready (Vayu-R) ในรูปแบบ Public Cloud

2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) พร้อมติดตั้ง ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่างาน  77,650,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยขอบเขตงานคือ จัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบซึ่งประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานสถาปัตยกรรม และงาน System Integrated Test สำหรับงานระบบประกอบศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

Back to top button