ผู้ถือหุ้น WP ไฟเขียวปันผล 0.15 บ. ขึ้น XD 12 พ.ค. นี้

ผู้ถือหุ้น WP ไฟเขียวปันผล 0.15 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ค. นี้ และบริษัท คาดว่าปีนี้ผลงานสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย เสริมความมั่นคงให้ธุรกิจ


นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำหรับแนวโน้มธุรกิจปีนี้คาดจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

Back to top button