ผู้ถือหุ้น SINGER ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.70 บ. ขึ้น XD 29 เม.ย.นี้

SINGER จัดประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผลรวม 0.70 บ./หุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 29 เม.ย.65 พร้อมจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พ.ค 65 มั่นใจผลงานปีนี้ โตต่อเนื่อง ย้ำเป้าขยายพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 1.55 หมื่นพันลบ. และคาดกำไรโต 75%


นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม อาคาร กสท. โทรคมนาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัท และผ่านช่องทางออนไลน์

โดยที่ประชุมผ่านการอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449.23 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (Record Date) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 74.72 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรวมหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 523.95 ล้านบาท

โดย บริษัทจ่ายปันผลในงวดปี 2564 คิดเป็น 74.7% ของกำไรสุทธิของงบการเงิน  สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจแข็งแกร่ง มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2565 เติบโตต่อเนื่อง ย้ำเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้อยู่ที่ 15,500 ล้านบาท และคาดกำไรเติบโต 75%

Back to top button