CKP เซ็นขายไฟโครงการ “หลวงพระบาง” กำลังผลิต 1,460MW

CKP เซ็นขายไฟโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “หลวงพระบาง” กำลังผลิต 1,460 MW ให้กับ “กฟผ.” ในอัตรา 2.4030 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เตรียม COD วันที่ 1 ม.ค.73


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า วันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (LPCL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้า (Tariff MOU) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว และเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ทั้งนี้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงในพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-River) ที่ไม่มีการกักเก็บน้ำแต่ใช้การไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำไหลออกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำและการไหลของน้ำตามธรรมชาติในแม่น้ำโขง ซึ่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,460 เมกะวัตต์ และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2573

โดย กฟผ.จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในอัตราค่าไฟเฉลี่ย (Levelized tariff) 2.4030 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ง LPCL จะดำเนินการเจรจาในรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง กฟผ.และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในลำดับถัดไป

Back to top button