ผถห. GSC โหวตผ่านทุกวาระ ลุยต่อยอดธุรกิจ ดันผลงานปี 65 “เทิร์นอะราวด์”

ผถห. GSC โหวตผ่านทุกวาระ ลุยต่อยอดธุรกิจ มั่นใจผลดำเนินงานปีนี้ "เทิร์นอะราวด์" ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 30%


ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (E-AGM) โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ – ต่อยอด Call Center ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูล การติดตามทวงหนี้ในรูปแบบ Outsource contact center และผู้ให้บริการซอฟแวร์ แพลทฟอร์มธุรกิจบริการ มั่นใจผลดำเนินงานในปี 2565 “เทิร์นอะราวด์” วางเป้าหมายรายโตเกิน 30% จากปีก่อน

Back to top button