ผู้ถือหุ้น UBE ไฟเขียวปันผล 0.1227 บ. จ่าย 20 พ.ค.นี้ 

ผู้ถือหุ้น UBE ไฟเขียวปันผล 0.1227 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้ มั่นใจผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเริ่มฟื้น


นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ, นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.1227 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 373.94 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.1022 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ดังนั้นจะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.0240 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 93.94 ล้านบาท จากผลงานดำเนินการครึ่งหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2565 แม้ยังต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ UBE ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากการเริ่มฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่จะส่งผลต่อการจำหน่ายเอทานอลที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการ โดยเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงจะมีปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น

ส่วนเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมจะยังคงมีความต้องการที่ต่อเนื่อง จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าธุรกิจผลิตและจำหน่ายทั้งแป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) และฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) แบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบรับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน

Back to top button