ผู้ถือหุ้น INSET ไฟเขียวปันผล 0.17 บ. จ่าย 19 พ.ค.นี้ ยันผลงานปี 65 โตแกร่ง  

ผู้ถือหุ้น INSET ไฟเขียวปันผล 0.17 บ. จ่าย 19 พ.ค.นี้ ยันผลงานปี 65 โตแกร่ง รับปัจจัยหนุนศูนย์ Data Center และระบบ Cloud Service


นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ และนายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.17 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 19 พ.ค. 2565 นี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจแนวโน้มธุรกิจปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานด้านศูนย์ Data Center และระบบ Cloud Service ทำให้ผู้ให้บริการที่เร่งขยายตัวเพื่อรองรับกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ INSET มีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเนื่อง

Back to top button