ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวปันผล 0.08 บ. จ่อขึ้น XD 9 พ.ค. นี้

ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวปันผล 0.08 บ. เตรียมขึ้น XD วันที่ 9 พ.ค. 65 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 พ.ค. 65 พร้อมอนุมัติเพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 1.2 หมื่นลบ. เพื่อลดภาระต้นทุนการเงินของบริษัทฯ


นางสาวพรรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ, นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการทั้งปี 2564 ที่อัตรารวมหุ้นละ 0.43 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ยังอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจในโครงการใหม่ของบริษัทฯในระยะยาว

Back to top button