ฉลุย! “สุวรรณภูมิ” ไร้ปัญหาแออัด นทท.ไหลเข้าวันแรก 1.7 หมื่นคน

สนามบินสุวรรณภูมิไร้ปัญหานักท่องเที่ยวหนาแน่นหลังเปิดประเทศวันแรก เคลียร์จุดคัดกรองเพียง 30 วินาทีต่อคน และอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คาดวันแรกมีผู้โดยสาร 1.7 หมื่นคน


นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ทสภ. เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้ของการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะปัญหาความหนาแน่นของผู้โดยสาร ในจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว Thailand Pass มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง 15 คน สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วไร้ปัญหาความล่าช้า

ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินลงมาอย่างหนาแน่น สามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัว ทั้งในช่วงเวลา 07.30 . ช่วงเวลา 10.00 . และช่วงเวลา 13.00 . ทางเจ้าหน้าที่ สามารถคัดกรองนักท่องเที่ยว 1 คน ใช้เวลาเพียง 30 วินาที ซึ่งจากที่เฝ้าดูการให้บริการ ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากสิงคโปร์ เที่ยวบิน RT-624 มีผู้โดยสารเต็มเที่ยวบิน 323 คน สามารถให้บริการเสร็จสิ้นภายใน 20 นาที  โดยในวันนี้มีผู้ที่เดินทางเข้าไทยวันนี้ ทั้งหมดประมาณ 17,000 คน จาก 96 เที่ยวบิน

สำหรับการตรวจเยี่ยมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ลงจากอากาศยาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์แต่มีผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาประเทศไทย 2.กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์และไม่มีผลตรวจ RT-PCR  จากนั้นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจศุลกากร และการให้บริการของตัวแทนโรงแรม AQ โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่องทางออก C (Exit C) บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามทสภ. ตระหนักในบทบาทการเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ที่ต้องต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลก จึงได้ปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับทั้งมาตรการของภาครัฐ มาตรฐานการให้บริการการบินระหว่างประเทศ และยังคงอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจากการที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบนับจากนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

Back to top button