TQR ผนึก TQM เดินหน้า “นายหน้าประกันภัย” เพิ่มการแข่งขัน-ดันผลงานแกร่ง

TQR ผนึก TQM ยกระดับธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและผลักดันผลงานให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง


นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM ว่าได้ซื้อหุ้นของบริษัท จำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบัน TQM ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัท

“ทั้งนี้ เมื่อ TQM เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TQR บริษัทคาดว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานของ TQR ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว” นายชนะพันธุ์ กล่าว

ขณะเดียวกันนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า การที่ TQM เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการ Synergy ธุรกิจให้กับทั้งสองบริษัท ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น ผลักดัน TQR ให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

Back to top button