ร.ร.เปิดแน่นอน! สธ.เตรียมพร้อม เรียนออนไซต์ 17 พ.ค.นี้

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ “ออนไซต์” ทุกโรงเรียน 17 พฤษภาคมนี้  สอดคล้องการเดินหน้าสู่โรคประจำถิ่น หากพบติดเชื้อให้เตรียมแผนดูแล ไม่มีการปิดโรงเรียน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงมาตรการเปิดเรียนออนไซต์ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา ร่วมกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

นายสาธิต เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.มีมติเปิดเรียนแบบออนไซต์เต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากกำลังเดินหน้าสู่โรคประจำถิ่น ตัวเลขติดเชื้อและเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละจังหวัดมีการเปิดเรียนออนไลน์และออนไซต์แตกต่างกันตามสถานการณ์

ทั้งนี้การไม่ได้เรียนออนไซต์มีผลกระทบต่อเด็กโดยเฉพาะเรื่องปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนออนไซต์ที่จะถึงในช่วงกลางพฤษภาคมนี้ จึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สสจ. ผู้บริหารโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มาพูดคุยซักซ้อมการเปิดเรียนแบบออนไซต์ โดยขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และศูนย์อนามัยขับเคลื่อนทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรการ

นายสาธิต ยังเน้นย้ำใน 4 เรื่อง คือ เร่งทำความเข้าใจผู้ปกครองให้บุตรหลานมาฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามสมัครใจ สถานศึกษาจับคู่สถานพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 60% เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้แก่ลูกหลานทุกช่วงวัย คือ อายุ 5-11 ปี ในเข็มปกติ และอายุ 12-18 ปี เข็มกระตุ้น โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยให้ทุกส่วนให้คำแนะนำว่าวัคซีนมีประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ อาการรุนแรงและเสียชีวิตในเด็ก ซึ่งพบการเสียชีวิตในเด็กมากขึ้นที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

สำหรับการให้ สสจ.และศูนย์อนามัย ประสานสถานศึกษาเข้ารับการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID+ ต้องผ่านการประเมินมากกว่า 95% นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านไทยเซฟไทยก่อนเปิดเทอมออนไซต์ ขณะที่การตรวจหาเชื้อ เมื่อก่อนอาจจะตรวจทุก 3-5 วัน แต่มีข้อสรุปให้ตรวจเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง และเรื่องส่วนท้าย ครู บุคลากร และเด็กนักเรียน เข้ารับวัคซีนครบตามเกณฑ์

นอกจากนี้ ขอย้ำว่าเมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ทำตามแผนเผชิญเหตุ ไม่ปิดชั้นเรียน เพราะนักเรียนควรเรียนรู้อย่างเต็มที่ที่โรงเรียน ต้องมีสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการให้คำแนะนำ โดยให้ สสจ.ทำตามนโยบาย ศูนย์อนามัยเป็นพีเลี้ยง เพื่อเดินหน้ามาตรการทั้งหมด เพื่อเปิดเทอมออนไซต์ให้ได้ และย้ำดำเนินมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม และ 7 เข้ม

ด้าน นายสุภัทร ระบุว่า โรงเรียนที่จะเปิดเรียนมีหลายสังกัด รวม 35,000 โรงเรียน โดยเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 29,000 โรงเรียน เอกชน 4,100 โรงเรียน และสังกัด อปท. มหาดไทย กทม. หรือหน่วยงานอื่นๆ อีก 1,800 โรงเรียน โดย 90% เปิดเทอมวันที่ 17 พฤษภาคมนี้  ซึ่งการเตรียมความพร้อม กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดผ่าน ศึกษาธิการจังหวัดให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อม เตรียมการด้านกายภาพ ทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ และย้ำ ศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัดวางแผนนำเด็กเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์กำหนด

Back to top button