ลุ้น FTE ราคาวิ่งแรง! หลังคว้างานใหม่ 65 ลบ.

ลุ้น FTE ราคาวิ่งแรง! หลังคว้างานจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มูลค่า 65 ลบ.


บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ มูลค่า 65 ล้านบาท โดย บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง ในโครงการ ระบบดับเพลิง บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Back to top button