STARK เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดบ.สูงสุด 4.20% “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเชื่อถือ BBB+

STARK เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 3 ชุด วันที่ 9-11 พ.ค.65 ชูดอกเบี้ย 2.90-4.20% ขณะที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ BBB+ มีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” พร้อมตอกย้ำศักยภาพธุรกิจแข็งแกร่ง


บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทประสบความสำเร็จทำผลการดำเนินงานเป็นสถิติสูงสุดต่อเนื่อง โดยล่าสุดเตรียมเดินหน้าขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้ชำระคืนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90-3.10% ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60-3.80% และชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.20%

โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ “BBB+” มีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเริ่มเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) และผ่านนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ บลจ.เอเชีย เวลท์

ด้าน นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STARK เปิดเผยว่า บริษัทเร่งต่อยอดตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล Top 10 ของโลกต่อไป

Back to top button