AJA ส่ง “บางกอกเพย์” จับมือ “NT” บริการ ICT Solution ภาคเหนือ

AJA ส่งบริษัทย่อย "บางกอกเพย์" จับมือ “โทรคมนาคมแห่งชาติ” หรือ “NT” ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน ICT Solution บริเวณ 13 จังหวัดภาคเหนือ


ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยนายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) AJA และนายณัฏฐธณกฤศ์ ศศิอานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเพย์ จำกัด (บริษัทในเครือ AJ) และได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน ICT Solution ในพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รองรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1อาคาร ภน.3 จ.เชียงใหม่

Back to top button