ผู้ถือหุ้น RWI เคาะปันผล 0.10 บ. พ่วงแจก “W3” – อัพยอดขายปีนี้โต 15%

ผู้ถือหุ้น RWI ไฟเขียวปันผลหุ้นละ 0.10 บ. กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 25 พ.ค.65 พร้อมแจกวอร์แรนต์ RWI-W3 เดินหน้าขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพยอดขายปีนี้โต 10-15%


นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RWI เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผล 91.53 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้พร้อมกับอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 หรือ RWI-W3 จำนวนไม่เกิน 457,638,115 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยคิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 Warrant มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น มีอายุกรใช้สิทธิ 2 ปี หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 คาดว่ารายได้จะเติบโตจากปีก่อน 10-15% เน้นการขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10% เมื่อรวมกับราคาขายปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายของ RWI สูงขึ้น และจากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทำให้การก่อสร้างต่างๆ เริ่มขยับขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เชื่อมั่นว่าเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ RWI ไปถึงเป้าหมายได้เร็ว

นอกจากนี้ ยังมีแผนเน้นการขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทยังใช้กลยุทธ์การปรับลด ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่า RWI จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องและตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

Back to top button