LEO จับมือ “China Post” ลุยขนส่งสินค้า “รถไฟจีน-ลาว” ดันรายได้ปีละ 150 ลบ.

LEO จับมือ China Post ต้อนรับรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีน-ลาวขบวนปฐมฤกษ์ คาดสามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟไม่ต่ำกว่า 1,200 ตู้ และสร้างรายได้ให้กับบริษัท ไม่ต่ำกว่าปีละ 120-150 ล้าน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจกาารขนส่งทางรางของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เดินทางไปต้อนรับรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีน-ลาวขบวนปฐมฤกษ์รถที่เป็นความร่วมมือระหว่าง China Post และ LEO ในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจากเมืองคุนหมิง ยูนนาน ประเทศจีน มายัง สปป.ลาวและนำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมร่วมดูงานด้านปฏิบัติการและพูดคุยกับพันธมิตรของ China Post-Leo ในประเทศลาว ซึ่งการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีน-ลาวในครั้งนี้ เป็นการทดสอบระบบในเรื่องของการดำเนินพิธีการศุลกากรและการเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งจากจีนมาลาวและไทย

ทั้งนี้หากทาง China Post และ LEO สามารถทดสอบและพัฒนาระบบการขนส่งจนตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นแล้ว   LEO ซึ่งเป็น Exclusive Partner ของ China Post ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากทางรัฐบาลจีนให้เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มาช่วยทำการตลาดและขยายการบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยคาดว่าจะสามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟไปประเทศจีนได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000-1,200 ตู้ สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าปีละ 120-150 ล้าน และช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าของไทยสามารถส่งสินค้าไปประเทศจีนด้วยระยะเวลาที่สั้นลง มีความปลอดภัย และมีจำนวนตู้คอนเทนเนอร์และระวางการขนส่งไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยว่า 25-30% โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

Back to top button