เคาะ 4 หุ้นโรงแรม รับขยาย “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ์

เคาะ 4 หุ้นโรงแรม รับอานิสงส์ขยาย “เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ์ ชู ERW-CENTEL ได้ประโยชน์มากสุด


จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ถึงเดือนกันยายน 2565

โดยจะใช้เงื่อนไขการรับสิทธิ์และวงเงินเดิม 4,000 ล้านบาท รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และขยายเวลาดำเนินโครงการ ฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 และเหลือสิทธิ 1.3 แสนสิทธิ ซึ่งขั้นตอนจะพิจารณาวันเปิดให้จองต่อไป

ทั้งนี้ทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำทำการรวบรวมข้อมูลกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการขยาย โครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมานำเสนอโดยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากบทวิเคราะห์ บล.เคทีบีเอสที ซึ่งระบุในบทวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์(9 พ.ค.2565) ว่า มีมุมมองเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวจากการพิจารณาขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (หมดอายุโครงการวันที่ 30 ก.ย. นี้) หลังจากที่มีการใช้สิทธิ์เต็มจ านวนแล้วที่ 2 ล้านสิทธิ์ (หมดอายุโครงการวันที่ 31 พ.ค. นี้) เมื่อเทียบกับรอบที่ 1 ที่ 5 ล้านสิทธิ์, รอบ 2 ที่ 1 ล้านสิทธิ์ และรอบ 3 ที่ 2 ล้านสิทธิ์

โดยเชื่อว่าการขยายสิทธิ์อีก 1 ล้านสิทธิ์ จะยังคงให้ราคาเพดานห้องพักต่อห้องที่ 7,500 บาท (ส่วนลด 40% ไม่เกิน 3,000 บาท) เหมือนเดิม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมภายในประเทศ ซึ่งหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากมาก-น้อยเรียงตามสัดส่วนรายได้ในประเทศไทยจากมาก-น้อย คือ 1.บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW  (90%) ,2.บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL (80%) ,3.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT (15%) และ4. บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR  (5%)

ทั้งนี้คาดว่า ERW (ซื้อ/เป้า 3.90 บาท) และ CENTEL(ซื้อ/เป้า 50.00 บาท) จะได้ sentiment เชิงบวกจากโครงการนี้มากที่สุด และยังคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มท่องเที่ยวเป็น “มากกว่าตลาด”

Back to top button