“อายิโนะโมะโต๊ะ” ผนึก “มิตซุย” หนุนใช้พลังงานสีเขียวลดคาร์บอนต่ำ

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ผนึก “มิตซุย” หนุนใช้พลังงานสีเขียว มุ่งสู่เป้าหมาย “Carbon Neutrality” หรือ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”


นายอิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) จาก นายทาเคโอะ คะโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด จากการที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด) ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อและการใช้พลังงานสีเขียวจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นจำนวน 45,000 REC

ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุในการเกิดสภาวะโลกร้อน ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งสู่เป้าหมาย “Carbon Neutrality” หรือ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” โดยพิธีมอบใบรับรองฯ จัดขึ้น ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Back to top button