IRPC รับรายได้ขาย-สต็อกเกนหนุนกำไร Q1 แตะ 1.5 พันลบ.

IRPC รายงานกำไรไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 1.5 พันลบ. รับรายได้ขายเพิ่ม รวมถึงกำไรจากสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 28,220 ล้านบาท หรือร้อยละ 58 โดยมีสาเหตุจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 194,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ขณะที่ Market GIM ลดลง 2,860 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิเพิ่มขึ้น 784 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 ส่งผลให้ Accounting GIM ลดลง 2,076 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 83 ล้านบาท ส่งผลให้ EBITDA ลดลง 2,183 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 บริษัทฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาลดลง 172 ล้านบาท

ด้านต้นทุนทางการเงินสุทธิลดลง 43 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 บริษัทฯ มีกำไรจากการทำ สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 200 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2565 เทียบกับไตรมาส 1/2564 ที่มีขาดทุนจากการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 110 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 19 ล้านบาทเทียบกับไตรมาส 1/2564 ที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้สกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ 182 ล้านบาท

ขณะที่มีขาดทุนจากกการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2,699 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 ที่มีกำไรจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 548 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนลดลง 27 ล้านบาท ขณะที่บันทึกภาษีเงินได้ลดลง 634 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ 1,501 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73

Back to top button