UV รายได้บริการ-ขายอสังหาฯพุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 2 โตทะลัก 162% แตะ 57 ลบ.

UV รายได้บริการ-ขายอสังหาฯพุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 2 โตทะลัก 162% แตะ 56.97 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 21.71 ลบ.


บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ UV รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2  และ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่าสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 3,627.6 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,999.7 ล้านบาท ,รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 624.4 ล้านบาท ,รายได้จากการให้เช่าและบริการ 2.7 ล้านบาท และรายได้ค่าการจัดการ 0.8 ล้านบาท โดยรายได้หลักปรับเพิ่มขึ้น 2,694.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 289 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

Back to top button