GUNKUL ปลื้ม คว้าไลเซนส์ “โรงสกัดสาร CBD” นำผลิตภัณฑ์ป้อนตลาด

GUNKUL ปลื้ม คว้าไลเซนส์ โรงสกัดสาร CBD เดินหน้านำผลผลิตไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลักดันอนาคตเติบโตก้าวกระโดด


ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท จี.เค.ไบโอ เอ็กซ์แทรคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ได้รับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง สถานที่โรงสกัดสาระสำคัญจากพืชกัญชง (CBD) คลอง 11 จากทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตฯ บริษัทจะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อนำผลผลิตที่ได้จากการสกัดกัญชงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องสำอาง รวมถึงยาสมุนไพร ภายใต้ข้อกำหนดตามที่ทางสำนักงานอย.อนุญาต เพื่อนำสารสกัดทั้ง CBD Full Spectrum, CBD Distrilltion และ CBD isolated ไปใช้ผลิตสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการนำสินค้าออกสู่ตลาดต่อไป

โดยการที่บริษัทสามารถผลิต CBD ได้ถือว่าบริษัททำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในปีต่อไปและในอนาคตจะเป็นปีที่ดี เพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจพืชกัญชง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ลูกค้า รวมทั้งถือเป็นการเปิดตลาดเพิ่มอีกเซ็กเมนต์หนึ่งตลาดจนเป็นการต่อยอดในการสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มบริษัท ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเป้าหมายรายได้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตคาดว่าปี 2565 จะได้เห็นภาพการเติบโตอย่างชัดเจนจากธุรกิจกัญชงอย่างแน่นอน

Back to top button