CWT ทุ่ม 150 ลบ. ลุยสร้าง Bitcoin Green Mining ตั้งเป้าปีนี้ติดตั้ง 300 เครื่อง

CWT ทุ่ม 150 ลบ. ลุยสร้าง Bitcoin Green Mining จัดซื้อ 100 เครื่องแรกจาก “DreamerX” คาดส่งมอบ-ติดตั้งภายในไตรมาส 2/65 ตั้งเป้าปีนี้ติดตั้งครบ 300 เครื่อง ก่อนขยายเป็น 1,000 เครื่องในอนาคต มั่นใจหนุนธุรกิจโตแกร่ง


นายธีรัตต์ ไชยธีรัตต์ กรรมการบริหาร บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ cwtGM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อเครื่องขุด Cryptocurrency จากคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างเครื่องขุดและงานซ่อมบำรุงรักษาได้แบบครบวงจร

โดยบริษัทตัดสินใจใช้ Bitcoin Green Mining ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ต่อยอดรายได้ให้กับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่เดิมของบริษัทและช่วยเรื่องต้นทุนพลังงานของธุรกิจใหม่ของบริษัท บริษัทจะทำการสั่งซื้อเครื่องขุดจาก บริษัทที่มีเทคโนโลยี การผลิตและประกอบเครื่อง รวมทั้ง ชำนาญในเรื่อง Operation and Maintenance โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมจัดซื้อเครื่องขุดฯ ชุดแรกจำนวน 100 เครื่องจาก บริษัท ดรีมเมอร์เอ็กซ์ จำกัด (DreamerX) ทันที

“ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิต และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ สนใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับ cwtGM มี ความได้เปรียบหลักจากไฟฟ้าที่จะนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ของบริษัทในเครือส่งผลทำให้มีต้นทุนภายในที่ถูกกว่าการขุดเหรียญจากการใช้ไฟฟ้าทั่วไป และบริษัทในเครือพร้อมผลิต โดยไม่ต้องลงทุนระบบใหม่ หรือเรียกได้ว่า สามารถเปลี่ยนกำลังผลิตไฟฟ้าเหลือใช้ ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอล หรือสกุลเงินแห่งอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะขุด Cryptocurrency แต่ละประเภทโดยพิจารณาจากสภาวะความผันผวนและดำเนินการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบ” นายธีรัตต์ กล่าว

โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย โดยมีกำหนดการส่งมอบและติดตั้งเครื่องขุดฯ ชุดแรกจำนวน 100 เครื่อง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 นี้ และจะเพิ่มจำนวนเครื่องขุดให้ครบ 300 เครื่องภายในปีนี้ และ 1,000 เครื่องในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง และมีการศึกษาข้อมูลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วกับการลงทุนในครั้งนี้ และเล็งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้กับทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบกับ DreamerX การันตีการดูแลเครื่องขุดทั้งระบบแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของทุกปัญหาของผู้พัฒนาเหมืองในปัจจุบันได้อย่างดี

นอกจากนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจที่ผ่านมา บริษัทฯ และ DreamerX ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบชิพและเครื่องทดสอบแฮชบอร์ด ซึ่งมีลิขสิทธ์เจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมงานบริการแบบครบวงจร นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล Operation & Maintenance

“เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับ DreamerX ในครั้งนี้ เป็นการจับมือระหว่างบริษัทที่มีพลังงานสะอาดพร้อมใช้งานและบริษัทผู้ผลิตเครื่องขุดและอุปกรณ์ที่มีหลายลิขสิทธ์เจ้าเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้าง New S Curve ให้กับธุรกิจ และเป็นการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว และสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป และในวันที่ 12-15 พฤษภาคมนี้ ขอเชิญเยี่ยมชมบูทของ cwtGM x DreamerX (CS26-CS28) ได้ที่งาน Crypto Expo Thailand 2022 ณ ไบเทค บางนา Hall EH 98” นายธีรัตต์ กล่าวเพิ่มเติม

Back to top button