CKP ไตรมาส 1 ต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่ง ฉุดกำไรวูบ 66% เหลือ 39 ลบ.

CKP ไตรมาส 1 ต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่ง-รายได้ขายไฟฟ้าลด ฉุดกำไรวูบ 66% เหลือ 39 ลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไร 115 ลบ.


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในไตรมาส 1/2565 ลดลง 16.10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ ต้นปี 2565 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้น 39.90% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจาก 1.ค่าเชื้อเพลิงของ BIC เพิ่มขึ้น 97.90% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน, 2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นของ NN2 และ BIC, 3.ต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น 15.70% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเป็นหลัก

Back to top button