รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-ตั้งสำรองลด! ดัน BAM ไตรมาส 1 โกยกำไร 312 ลบ. โต 26%

BAM โชว์งบ Q1 กวาดกำไร 312 ลบ. เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงปีก่อน 247 ลบ. รับอานิสงส์รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-ตั้งสำรองลด


บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รายงานกำไรไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

บริษัทฯรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 311.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 247.05 ล้านบาท

ทั้งนี้มีรายได้ดอกเบี้ยในไตรมาส 1/2565 จำนวน 2,151.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,135.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ โดยมาจากส่วนที่รับเงินแล้วในไตรมาส 1/2565 มีจำนวน 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น

รวมทั้งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อขายลูกหนี้ตามเกณฑ์คงค้าง และมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระส่วนที่ค้างรับในไตรมาส 1/2565 จำนวน 1,020 ล้านบาท

นอกจากนี้กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ในไตรมาส 1/2565 มีจำนวน 615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1/2565 บริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ โดยมีสัดส่วนการตัดชำระรายได้ดอกเบี้ยและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงรับรู้เป็นกำไรได้น้อยลงเมื่อเทียบกับงวดก่อนหน้า

ขณะเดียวกันบริษัทนำหลักทรัพย์การด้อยสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าทางเครดิตตามนโยบายบัญชีใหม่ โดยสำหรับงวดไตรมาส 1/2565 บริษัทมีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 1,057.81 ล้านบาท ลดลง 15.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีการตั้งสำรองไว้ 1,253.18 ล้านบาท

Back to top button