ทำความรู้จัก 2 หุ้น IPO ป้ายแดง “FTI-PLUS” จ่อเทรด SET สัปดาห์นี้

ทำความรู้จัก 2 หุ้น IPO ป้ายแดง “FTI-PLUS” จ่อเทรด SET สัปดาห์นี้ FTI ซื้อขายวันแรก 19 พ.ค.65 ราคา IPO ที่ 2.50 บ. ส่วน PLUS ซื้อขายวันแรก 20 พ.ค.65 ราคา IPO ที่ 4.50 บ.


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ที่ทำการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และมีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์หน้านี้ โดยพบว่ามี 2  บริษัทจดทะเบียนที่ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO และจะทำการเข้าซื้อขาย ได้แก่

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) หรือ FTI ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ในหมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home) ในวันที่ 19 พ.ค. 2565

โดย FTI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป 130,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.89% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO และกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ระดับ 30.92 เท่า โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO

รวมทั้งมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายตัวแทนจำหน่ายภายในปี 2565-2567 โดยจะขยายร้าน Aquatek จำนวน 150 ล้านบาท และขยายร้าน Water Store จำนวน 15 ล้านบาท และใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ภายในปี 2565 จำนวน 35.00 ลบ.

รวมทั้งใช้สำหรับปรับปรุงอาคารคลังสินค้าภายในปี 2565-2566 โดยจะใช้ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า 10 ล้านบาท ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 5 ล้านบาท และเพื่อการขยายกำลังการผลิตภายในปี 2565-2566 จำนวน 5 ล้านบาท อีกทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี 2565

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน FTI สำหรับงวดประจำปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 738.53 ล้านบาท และมีกำไร 37.75 ล้านบาท ส่วนปี 2563 มีรายได้ 875.77 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 70.30 ล้านบาท ส่วนงวดปี 2564 มีรายได้ 720.25 ล้านบาท และมีกำไร 36.69 ล้านบาท

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว และน้ำผลไม้อื่นๆ รวมถึงเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม เครื่องดื่มวิตามิน และเครื่องดื่มอื่นๆ โดยมีรายได้ทั้งจากการรับจ้างผลิตและการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 20 พ.ค. 2565

โดย PLUS จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป 170,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.4% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO และกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 4.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) ที่ราว 15.3 เท่า โดยคำนวณจาก EBITDA ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2564)  โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO

รวมทั้งมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ภายในปี 2567 สำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จำนวน 75 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 424.7 ล้านบาท และใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม 235.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน PLUS สำหรับงวดประจำปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 891.5 ล้านบาท และมีกำไร 11.7 ล้านบาท ส่วนปี 2563 มีรายได้ 1,102.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 57.2 ล้านบาท ส่วนงวดปี 2564 มีรายได้ 1,003.2 ล้านบาท และมีกำไร 85.6 ล้านบาท

Back to top button