MATI รายได้ขาย-บริการพุ่ง ดันกำไรไตรมาส 1 โตเท่าตัว!

MATI รายงานกำไรไตรมาส 1/65 ที่ระดับ 19.07 ลบ. โต 107% จากปีก่อนกำไร 9.20 ลบ. รับรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น


บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ MATI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลประกอบการรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 176.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.55 ล้านบาท คิดเป็น 7.67% รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้อมูลข่าวสาร

รวมถึงปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น เช่น รายได้ค่าโฆษณาออนไลน์ รายได้จัดงานสัมมนา และรายได้จากการขายหนังสือเล่ม

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ จากการผันผวนและ Disruption ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่มีผลกระทบในวงกว้าง จึงบุกเบิกตลาด Modern trade เป็น Partnership กับ CJ Supermarket (CJ Express) ซึ่งเป็นการลงแผงหนังสือในชุมชนผ่านร้าน CJ Express ทั่วประเทศ โดยมีแผนดำเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม นับเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ในการขยายงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

Back to top button