GUNKUL เอ็มโอยู “CPF-แบล็คแคนยอน” นำกัญชง-กัญชา ต่อยอดธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม

GUNKUL ส่งบริษัทย่อย “จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป” เซ็น MOU “แบล็คแคนยอน” ซื้อขายกัญชง-กัญชา พร้อมจับมือ CPF พัฒนาวิจัยสินค้ากัญชง-กัญชา ปักธงขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อขายกัญชาและกัญชง สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

โดยบริษัทย่อยของ GUNKUL จะทำหน้าที่ปลูก ผลิต จำหน่าย จัดส่งส่วนของกัญชาและส่วนของกัญชง  รวมถึงผลิตจำหน่าย จัดส่งผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา และกัญชงให้แบล็ค แคนยอน เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดดำเนินธุรกิจการบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มในร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงครบวงจร  ทั้งในเรื่องการเพาะปลูกพืชกัญชงและการสกัดสารสำคัญ เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค รวมไปถึงการเริ่มต้นศึกษาและขยายผลการเพาะปลูกพืชกัญชงเมล็ดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมโปรตีนทดแทน (Alternative Protein) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะเห็นชอบร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเชื่อว่าผู้ร่วมดำเนินงานได้มองเห็นถึงโอกาสในอุตสาหกรรมพืชกัญชงที่มีศักยภาพในการจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่จะมีการเติบโตในความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมของพืชกัญชง คือ แหล่งวัตถุดิบพืชกัญชงและสารสกัดที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  ซึ่งบริษัท เชื่อมั่นว่าจากรูปแบบการปลูกของบริษัท ที่เป็นระบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน เป็นพื้นที่เพาะปลูกของบริษัทเอง และปลูกโดยใช้ระบบ Hydroponic ไม่ใช้ดิน แต่ใช้น้ำ RO ในการปลูก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารพิษตกค้างต่างๆ และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆ  ทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตกัญชงที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  จึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า

“อย่างไรก็ตาม จากกระแสความนิยมกัญชงทำให้มีการนำสารสกัดจากกัญชงไปเป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้น เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องดื่ม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับความสนใจเข้ามาขอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาวิจัยในธุรกิจกัญชง จากความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปักธงขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชงการเพาะปลูก-รับซื้อกัญชง-การสกัด และผลิตผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดยเชื่อว่าจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทได้” ดร.สมบูรณ์ กล่าว

Back to top button