PTT-PTTEP ลงนามซื้อขาย “น้ำมันดิบโอมาน” เสริมความมั่นคงพลังงานไทย

PTT-PTTEP ลงนามซื้อขาย “น้ำมันดิบโอมาน” หนุนความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย ต่อยอดการทำการค้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT  เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบโอมานระหว่าง บริษัท PTT International Trading โดยนายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. กับ บริษัท PTTEP Oman E&P Corporation และ บริษัท PTTEP MENA Limited โดย นายมนตรี  ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อม นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท.ร่วมเป็นสักขีพยาน

ขณะที่ นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. กล่าวว่า น้ำมันดิบโอมานเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบที่สำคัญของโลกที่บริษัทเข้าทำการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยพันธกิจที่ตระหนักถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย

โดยภายใต้กลยุทธ์การมีศักยภาพทางการค้า และเครือข่ายทางการค้าที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ปตท. โดยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินการซื้อน้ำมันดิบโอมานจาก บริษัท PTTEP Oman E&P Corporation และ บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ ปตท.สผ. ปริมาณประมาณ 9,000,000 บาร์เรลต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่ม ปตท. ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน และผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ต่อยอดการทำการค้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ด้าน นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTEP กล่าวว่า บริษัทมีการลงทุนในโครงการผลิตปิโตรเลียมในประเทศโอมานรวม 3 โครงการ คือ โครงการ Oman Block 61 โครงการ, PDO Block 6 และโครงการ Mukhaizna (Block 53) ซึ่งเป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโอมาน รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในฐานการลงทุนที่สำคัญของบริษัทในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวให้กับบริษัท และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

สำหรับโครงการ Oman Block 61 โครงการ, PDO Block 6 และโครงการ Mukhaizna (Block 53) ในโอมานนั้นบริษัทมีการลงทุนร้อยละ 20, ร้อยละ 2, และร้อยละ 1 โดยมีปริมาณการผลิตปิโตรเลียมตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทรวมทั้ง 3 โครงการ ประมาณ 24,000 บาร์เรลต่อวัน

Back to top button