16 หุ้น “รพ.” โชว์งบ Q1 โตทะลัก! BDMS แชมป์กำไรสูงสุด 3.44 พันลบ.

16 หุ้น “รพ.” โชว์งบ Q1 กำไรโตทะลัก! ได้แก่ RPH, AHC, KDH, BH, BCH, VIH, CHG, RJH, SKR, LPH, BDMS, VIBHA, EKH, SVH, RAM และ NTV โดย BDMS แชมป์กำไรสูงสุด 3.44 พันลบ.


การประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์”  ได้มีการสำรวจกลุ่มที่มีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น อย่าง “กลุ่มโรงพยาบาล” สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดด ได้รับอานิสงส์จากการให้บริการรักษา ตรวจหาผลโควิด-19 รวมถึงการฉีดวัคซีน จึงทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่อง เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนนั้น ได้แก่ RPH, AHC, KDH, BH, BCH, VIH, CHG, RJH, SKR, LPH, BDMS, VIBHA, EKH, SVH, RAM และ NTV

โดยรายละเอียด บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 181.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 856.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 18.96 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่เติบโตมาจากโรงพยาบาลได้รับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 จากการเปิด Hospitelหลายแห่งและรับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แบบแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่94.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 820.32% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.25 ล้านบาท  ซึ่งผลการดำเนินงานที่เติบโตมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยในโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดในพื้นที่ชลบุรีตั้งแต่ต้นปี 2565 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการดูแลรักษาโรคโควิด-19 อย่างต่อเนือง

โดยมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจ RT-PCR เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับผู้รับบริการ, จัดตั้งหอผู้ป่วยในเฉพาะกิจ (Hospitel) และหอผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (COHORT Ward) นอกจากนี้ยังมีบริการออกตรวจโควิดนอกสถานที่และบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ KDH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่26.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 778.36% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.01 ล้านบาท  ซึ่งผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและรายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแผนกอายุรกรรมและแผนกฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจากการให้บริการตรวจโควิด-19 การให้บริการคลีนิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ภายหลังการระบาดระลอกที่ 5และสายพันธุ์โอมิครอนที่พบในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่โรงแรม (Hospitel) และแผนกห้องพักฟื้นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่725.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 695.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 91.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าต่างชาติจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยจากภูมิภาคอินโดจีน และตะวันออกกลาง ส่งผลให้รายได้ต่อการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 2,028.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 526.47% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 323.77 ล้านบาท  ซึ่งผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโครงการประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่371.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.75% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 61.81 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นนั้นมาจากรายได้จากการให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่1,356.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.71%  จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 251.79 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากการบริการที่เกี่ยวเนื่องจากโรคโควิด-19 และการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก รวมถึงการกลับเข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งรายได้โครงการประกันสังคมก็เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ซึ่งการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคโควิด-19 ทั้งจากการตรวจคัดกรองการรักษาทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และการทำ Home Isolation

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 472.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น343.18% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 106.63 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นนั้นมาจากรายได้หลักอย่างการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและการฉีดวัคซีนทางเลือก

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 151.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  275.07% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 40.39 ล้านบาท  โดยการเติบโตที่เพิ่มมาจากปัจจัยหลักจากผู้เข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับโรคโควิด-19 และมาเข้ารับบริการรักษาในหอผู้ป่วยแยกสำหรับผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่3,443.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.20% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,338.66 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นมาจากการบริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เมษายน ปี 2564 และการกลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ VIBHA รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่454.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.95% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 191.90 ล้านบาท โดยการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ผู้มาใช้บริการเพิ่มมากกว่าปีก่อน และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่74.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.49% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.46 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการบริการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลทำให้ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ออกมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ฝ่ายนักวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มว่าปี 2565 ยังเติบโตแข็งแกร่งโดยเฉพาะ BH, BCH, BDMS, EKH เป็นต้น

ด้านบริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า BH คาดปีนี้จะมีกำไรที่เติบโตเด่นสุดในกลุ่ม หลังเริ่มมีการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสะดวกมากขึ้น เนื่องจากล่าสุดภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ Test&Go สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR ทั้งนี้คงประมาณการกำไรปี 2565 ไว้ตามเดิมที่ 2.70 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.50% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนในปี 2566 กำไรจะอยู่ที่ 3.70 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.80% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยคาดกำไรจะโตแรงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของการเดินทางเข้ามารักษาของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาตินอกเหนือจากนี้ยังมี Upside ด้านรายได้ที่ยังไม่รวมในประมาณการจากผู้ป่วยชาวซาอุดิอาระเบีย หลังจากฟื้นความสัมพันธ์ทางการฑูตที่หายไปในรอบ 30 ปี แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 190 บาท

ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ ว่า BCH คาดจะมีกำไรในปี 2565 อยู่ที่ 2.38 พันล้านบาท อ่อนตัวลงจากฐานที่สูง แต่คาดว่าจะมี Upside จากระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงในช่วงไตรมาส 1/2565และจากการกลับมาของคนไข้ต่างชาติ Fly In ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ Test&Goโดยที่ทางฝ่ายวิจัยคาดการเติบโตของรายได้Non-COVID จะเติบโตที่20% จากงวดเดียวกันของปีก่อนยังคงแนะนำ “ซื้อ ” ที่ราคาเป้าหมาย 26.30 บาท

นอกจากนี้บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า BDMS แนวโน้มผลประกอบการปี 2565 คาดเติบโต 20% จากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 9.53 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตดีกว่ากลุ่มฯ ตามรายได้จากการใช้บริการของลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงมี Upside จากการให้บริการโควิด แนะนำราคาเป้าหมาย 29.30 บาท

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า EKH ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติในปีนี้ของ EKH ขึ้นเป็น 198 ล้านบาท ลดลง 36% จากงวดเดียวกันของปีก่อนแต่ยังเป็นระดับ New High เทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.20 บาท

Back to top button