บอร์ด SNP เคาะจ่ายปันผล 0.58 บ. รับเงิน 19 พ.ค.นี้

SNP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 65 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ 0.58 บ. รับเงิน 19 พ.ค.นี้


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SNP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งนายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท คิดเป็นเงิน 296,677,399.64 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

Back to top button