ตลท. จับ ASAP-BYD เข้า “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่มพรุ่งนี้

ตลท.จับ ASAP-BYD พ่วง “BYD-W6” เข้าข่ายมาตรการกำกับซื้อขายระดับ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-13 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD

รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ BYD-W6 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2565 จนถึงวันที่ 13 มิ.ย.2565

Back to top button