“โลจิสติกส์” จีน 4 เดือนแรกโต 3.6% “ขายออนไลน์” เพิ่ม 5.2%

สหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีนเผยธุรกิจ “โลจิสติกส์” ในประเทศช่วง 4 เดือนแรกขยายตัว 3.6% เทียบกับปีก่อน ขณะที่ยอดค้าปลีกสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนปริมาณธุรกิจของภาคจัดส่งพัสดุขยายตัว 4.2%


สหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน รายงานว่าภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีน มีการเติบโตต่อเนื่องในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

โดยรายงานระบุว่าโลจิสติกส์ทางสังคมในช่วง 4 เดือนแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 106.2 ล้านล้านหยวน (ราว 544.31 ล้านล้านบาท) ทว่าเมื่อเทียบรายเดือน อัตราการเติบโตของโลจิสติกส์ทางสังคมในเดือนเมษายน หดตัวร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การกลับมาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในเดือนเมษายน ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทางโลจิสติกส์ โดยอุปสงค์ทางโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์การเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้น ขณะอุปสงค์ทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการผลิตทางอุตสาหกรรม การนำเข้า และการบริโภคซบเซา

ส่วนโลจิสติกส์ของภาคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงในเดือนเมษายน โดยปริมาณโลจิสติกส์ทั้งหมดลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งนับเป็นการลดลงครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกสินค้าทางออนไลน์ในช่วง 4 เดือนแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะปริมาณธุรกิจของภาคจัดส่งพัสดุขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบปีต่อปี

ที่มา : ซินหัว

Back to top button