ตลท. จับ 5 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 30 พ.ค.นี้

ตลท. จับ 5 หุ้น ARIN, BKD, BKD-W2, FSMART และ NBC เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 “แคชบาลานซ์” เริ่ม 30 พ.ค.-17 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN, บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD,  ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ BKD-W2, บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.2565

Back to top button