“กบน.” ขึ้นราคา “ดีเซล” 1 บ./ลิตร มีผล 31 พ.ค.65

“กบน.” ปรับขึ้นราคาน้ำมัน “ดีเซล” ลิตรละ 1 บ. มีผลพรุ่งนี้ (31 พ.ค.65) หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวน


นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำดีเซลลิตรละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับจากลิตรละ 31.94 บาท เป็นลิตรละ 32.94 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 65 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวน ราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) อยู่ที่ 149.49 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (27 พ.ค.) จากเดิมสัปดาห์ก่อนราคาประมาณ 138 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องการเปิดประเทศของจีน มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเชีย ตลอดจนน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับลดลง และจากการประเมินราคาน้ำมันดิบในช่วงสัปดาห์หน้ายังคงมีราคาสูงหากไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น

สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านราคาน้ำมันดีเซล คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 65 เกี่ยวกับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 65 เป็นต้นมา

โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท/ลิตร และจะทยอยปรับขึ้นลงตามสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ รวมทั้งขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลรอบที่ 2 โดยปรับลดอัตราภาษีลง 5 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 65 ทั้งนี้ อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาท/ลิตร คิดเป็นฐานภาษีที่ลดจริงสำหรับดีเซล B5 อยู่ที่ 4.65 บาท/ลิตร และการลดภาษีนี้ไม่ได้ลดราคาหน้าสถานีน้ำมันทันที เพราะต้องนำมาช่วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยุงราคาดีเซลให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ด้านฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 29 พฤษภาคม 65 ติดลบ 81,395 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 45,968  ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 35,427 ล้านบาท

Back to top button