OR-BCP ขึ้นราคา “ดีเซล” ลิตรละ 1 บ. “พรีเมี่ยม” เพิ่ม 2 บ. มีผลพรุ่งนี้

OR-BCP ขึ้นราคาน้ำมัน “ดีเซล” ลิตรละ 1 บ. ฟาก “ดีเซลพรีเมี่ยม” ขึ้น 2 บาท มีผลพรุ่งนี้ (31 พ.ค.65)


บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับขึ้นราคาขายปลีกกลุ่มดีเซลลิตรละ 1 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม ปรับขึ้น ลิตรละ 2 บาท ส่วนราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผลวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (31 พ.ค.) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ น้ำมันดีเซล B7, B10 และ B20 ราคาลิตรละ 32.94 บาท ดีเซลพรีเมี่ยม B7 ลิตรละ 44.36 บาท

ส่วนน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 51.26 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.85 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.58 บาท, E20 ลิตรละ 42.74 บาท และ E85 ลิตรละ 36.74 บาท ส่วน

Back to top button