ส้มหล่น! KTB อานิสงส์เจ้าของแอป “เป๋าตัง” ขายสลากฯดิจิทัล

KTB ถูกหวย! ขานรับขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลาก เกินราคาซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกำหนดนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 มาตรา 18 (2) มาตรา 19 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงประกาศวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้

ทั้งนี้ “สลากดิจิทัล” ขณะนี้มีตัวแทนจำหน่าย 10,513 ราย ทำให้ในเบื้องต้นจะมีสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม ไม่น้อยกว่า 5 ล้านฉบับ โดยจะให้บริการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 2 มิ.ย. ในราคา 80 บาท

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB จะได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปิดบัญชีของธนาคารเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากผู้ซื้อต้องทำการพิสูจน์ตัวตน

Back to top button