ICN ลุ้นวิ่งแรง! รับงานติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง มูลค่ากว่า 90 ลบ.

ICN ลุ้นวิ่งแรง! หลังรับงานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จาก “กฟภ.” มูลค่ากว่า 90 ลบ.


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ระบุว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ จ.56/2565 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง มูลค่างาน 90,329,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 2 ปี

Back to top button