“ศบค.” พบป่วยใหม่ วันนี้ 2,162 คน เสียชีวิต 27 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ โควิด วันนี้ 2,162 คน เสียชีวิต 27 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,160 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,162 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,160 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,245,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 4,879 ราย หายป่วยสะสม 2,240,754 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 29,509 ราย เสียชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสม 8,500 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 761 ราย

Back to top button