“ตลท.” เปิดผลคำนวณ FTSE SET Index Series มีผล 20 มิ.ย.65

“ตลท.” ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series โดยมีผลวันที่ 20 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

โดยดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

ด้านดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 7 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

ขณะที่ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 21 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

Back to top button