PLANET เซ็นสัญญา “สภาผู้แทนฯ” ซื้อขายครุภัณฑ์ผลิตรายการ มูลค่า 128 ลบ.

PLANET ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มูลค่าสัญญา 128 ล้านบาท


นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการ ผลิตรายการแบบคมชัดสูง จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มูลค่าสัญญา 128,210,000 บาท โดยมีระยะเวลานำเนินการ ภายใน 31 ตุลาคม 2565

Back to top button