ตลท. จับ SOLAR พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 มีผลพรุ่งนี้!

ตลท. จับ SOLAR พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 โดยให้มีผล 8 มิ.ย.-28 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SOLAR-W1 เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 มิ.ย. 2565

Back to top button