สธ. ยกเลิกเขตติดโรค “โควิด” นอกราชอาณาจักร รับเปิดประเทศ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตราย "โควิด" ทั้งหมด หลังสถานการณ์ทั่วโลกดีขึ้น พร้อมกำหนด "ฝีดาษลิง" โรคติดต่อเฝ้าระวัง ลำดับที่ 56


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  ได้มีพิจารณา 4 เรื่องสำคัญ โดยที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโควิด 19 (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ซึ่งช่วงการระบาดที่ผ่านมาไทยประกาศประเทศต่างๆ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมา เป็นต้น เพื่อควบคุมการเข้าออก แต่ตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกและไทยดีขึ้น มีการผ่อนคลายและให้คนเดินทางเข้าประเทศไม่มีผลกระทบ จึงให้ยกเลิกเขตติดโรคนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ซึ่งไม่มีผลอะไรต่อคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นการดำเนินการทางกฎหมายและประกาศทางการ  ซึ่งหากฉีดวัคซีนครบก็เข้าประเทศไทยได้ หากไม่ได้ฉีดก็ตรวจ ATK

โดยที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ …) พ.ศ. … โดยเพิ่มชื่อ “โรคฝีดาษวานร” หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 56 โดยกำหนดชื่อและอาการสำคัญ คือ ชื่อ “ฝีดาษวานร” เพื่อระลึกถึงผู้ตั้งชื่อ ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ส่วนอาการสำคัญ คือ ไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ มีผื่นตุ่มที่ผิวหนัง ลักษณะเป้นตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง หรือแผล เกิดที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะเพศ รอบทวารหนัก ฝ่ามือฝ่าเท้า และเห็นชอบให้กองระบาดวิทยากำหนดหลักเกณฑ์และนิยามในการเฝ้าระวัง

ขณะเดียวกันยังรับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งดีขึ้น มาตรการเปิดเทอมไม่กระทบให้ผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น การเปิดผับบาร์คาราโอเกะ กรมอนามัยก็รายงานมาตรการ ซึ่งผ่านมาแล้ว 6 วันยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ แต่ยังต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ดูว่ามีผลกระทบเรื่องการติดเชื้อหรือไม่ และรับทราบสถานการณ์ฝีดาษลิง และสถานการณ์ผับบาร์คาราโอเกะ

Back to top button