ฉลุย! สภาฯผ่านร่าง พ.ร.บ. “กัญชา-กัญชง” วาระแรก-คาด 1 เดือนออกเป็น กม.

สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์ผ่านหลักการ 2 ร่างกฎหมาย “กัญชา-กัญชง” คาดใช้เวลา 15 วันแปรญัตติ ก่อนลุยต่อวาระ 2-3 มั่นใจประเทศได้ประโยชน์จากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้มีการพิจารณา 2 ร่างพระราชบัญญัติสำคัญ ในวาระรับหลักการ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชากัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะเป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ และคณะเป็นผู้เสนอ โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ใช้เวลาในการพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ 7 ชั่วโมง

ต่อมานายอนุทิน ในฐานะผู้เสนอร่าง ได้กล่าวสรุปว่า ยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้ประชาชนนำกัญชากัญชงมาให้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในกฎหมาย ได้นำมาจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดเดิม ดังนั้นในส่วนของประชาชนที่ขอปลูกจะต้องถูกปรับแก้ให้ลดลง หรือไม่จัดเก็บเลย ส่วนผู้ผลิตการค้าอุตสาหกรรมต้องจัดเก็บให้เหมาะสม และตนให้คำยืนยันว่าจะประกาศตามความเห็นชอบของรัฐสภาทุกประการ กัญชาจะเป็นพืชที่สร้างนวัตกรรมและรายได้ให้แก่ประชาชน

โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (09 มิ.ย. 65) เป็นต้นไปมูลค่ากัญชาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นมหาศาล ในฐานะ ส.ส.มีความต้องการทำให้ประชาชนและภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น คนไทยมีสุขภาพเพิ่มขึ้น ประเทศไทยลดภาระการนำเข้ายาจากต่างประทศที่มาจากพืชกัญชงกัญชา ร่างฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญ สร้างรายได้ประชาชนและเศรษฐกิจ กำหนดรายละเอียดให้รัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างสินค้าใหม่ๆออกมา

ด้านนางพรรณสิริ ในฐานะผู้เสนอร่างฯ กล่าวสรุปว่า ตนได้รับฟังความเห็นหลากหลายของ ส.ส.ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นที่สำคัญต่อทั้งสองร่าง เพื่อให้ใช้กฎหมายทั้งสองฉบับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการควบคุม กำกับ และติดตามการใช้ในส่วนของกัญชาและกัญชง ส่วนตัวเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจากทุกภาคส่วน จึงอยากให้ร่างนี้ออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่า ส.ส.จะรับร่างกฎหมายนี้ที่เกิดประโยชน์ครอบคลุม ปลอดภัยและทำให้สังคมมีความสุขร่วมกันต่อไป

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการลงมติวาระแรกทั้งร่าง พ.ร.บ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับแบบพร้อมกัน โดยเห็นด้วย 373 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง ไม่ลงคะแนนไม่มี จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 400 เสียง

ทั้งนี้ ยังได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … จำนวน 25 คน แบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 5 คน และส.ส.จำนวน 20 คน ได้แก่ พรรคเพื่อไทย จำนวน 6 คน พรรคพลังประชารัฐ 4 คน พรรคภูมิใจไทย 3 คน พรรคก้าวไกล 2 คน พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน พรรคเศรษฐกิจไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน โดยมีกำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน พร้อมทั้งใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ….ที่เสนอโดยนายอนุทินเป็นร่างหลัก

Back to top button