SSP รับทรัพย์ 718 ลบ. ปิดจ๊อบขายโซลาร์ญี่ปุ่น “ฮิดากะ” กำลังผลิต 21 MW

SSP ขายโรงไฟฟ้า “ฮิดากะ” ในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 21MW มูลค่า 718 ลบ.


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 มีมติการจำหน่ายโครงการฮิดากะ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์

โดย Surge Energy Corporation Limited (SEG)  (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทที่ S.Global Power Limited ถือหุ้นจำนวน 100%) ดำเนินการจำหน่ายสัดส่วนการลงทุนทีเค ทั้งหมด (TK Investor) จำนวน 86.91% ใน SS Hidake No Mori G.K.(SSH) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฮิดาเกะ ให้กับ ZEC1 Godo Kaisha เป็นผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 2,800 ล้านเยน หรือเทียบเท่ากับ 718.18 ล้านบาท

สำหรับโครงการฮิดากะ ตั้งอยู่ในฮอกไกโด กำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ /17 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี  กับบริษัทไฟฟ้าฮอกไกโด  ที่สิ้นสุดสัญญา มี.ค.81 ซึ่งโครงการดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ 1 มี.ค.61

Back to top button