DITTO ลุยประมูลงานใหม่ 5 พันลบ. จับตา 2 บิ๊กโปรเจกต์ร่วม TEAMG

DITTO เดินหน้าประมูลงานใหม่กว่า 5 พันลบ. เตรียมคว้างานโครงการใหญ่ร่วมกับ TEAMG อย่างน้อย 2 โครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ ด้านบริการแบบครบวงจร ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจที่ส่งเสริมแนวทาง ESG


นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เนื่องจาก DITTO มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมีธุรกิจบางส่วนมีความสอดคล้องกับธุรกิจของ TEAMG โดยต่างฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสามารถสนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งและเติบโตทางธุรกิจให้แก่กันได้

สำหรับธุรกิจที่ทั้ง 2 บริษัทสามารถเกื้อหนุนกันได้ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง DITTO และบริษัทย่อย มีความเชี่ยวชาญในการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข้าไปในงานวิศกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์ในการบริหาร Data ด้านการจัดการน้ำมานาน โดยเฉพาะในเรื่องระบบโทรมาตร (SCADA) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงยังมีเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการขยะ ซึ่งบริษัทกำลังมุ่งเน้นในการขยายฐานธุรกิจด้านนี้ให้เติบโตมากขึ้น

ขณะที่ทาง TEAMG ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมมานาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะทีมวิศวกร และยังมีงานวิจัยมากมายส่วน DITTO มีความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์ มีโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ มีโนว์ฮาวและมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะนำเข้ามาสนับสนุนในการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของปี 2565 บริษัทเตรียมที่จะเข้าประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนการเข้าประมูลงานในช่วงครึ่งปีหลัง และคาดว่าจะเป็นงานโครงการใหญ่ที่ร่วมทำงานกับ TEAMG อย่างน้อย 2 โครงการ

นอกจากนี้มีโอกาสที่จะมีการตั้งบริษัทร่วมลงทุน (JV) ร่วมกัน เพื่อที่จะลงทุนในโครงการต่างๆในอนาคต รองรับการสร้างฐานรายได้ประจำทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทิเช่น การกำจัดขยะ และ การคัดแยกขยะ เป็นต้น

“สำหรับวัตถุประสงค์การทำ MOU ครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงว่าในอนาคตหลังจากมีความร่วมมือกัน ทั้ง DITTO และ TEAMG จะส่งบุคลากรของแต่ละฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มาทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่เน้นด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมที่ทาง DITTO และ TEAMG ให้ความสนใจ พร้อมทั้งประสานจุดแข็งที่ทั้งคู่มี เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย” นายฐกร กล่าว

ด้าน นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEAMG กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังของทั้ง 2 บริษัท เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่ง TEAMG เป็นผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ขณะที่ DITTO เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร (Documentation and Data Management Solutions) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของภาครัฐและเอกชน

“โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท TEAMG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ ด้านบริการแบบครบวงจร ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจที่ส่งเสริมแนวทาง ESG ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อดึงศักยภาพของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานโครงการ สร้างสรรค์การทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ”  นายอภิชาติ กล่าว

Back to top button