“ศบค.” พบป่วยใหม่ วันนี้ 2,836 คน เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ วันนี้ 2,836 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,835 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,836 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,835 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,256,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 3,518 ราย หายป่วยสะสม 2,256,552 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,556 ราย เสียชีวิต 24 ราย เสียชีวิตสะสม 8,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 673 ราย

Back to top button