TNL ควัก 160 ลบ. ซื้อหุ้น “คิง สแควร์ฯ” 20% ลุยธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ

TNL ควัก 160 ลบ. ซื้อหุ้น “คิงสแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์” สัดส่วน 20% ลุยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท คิงสแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 160,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน และเพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ คาดว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

สำหรับบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและเช่า โดยมีผู้ถือหุ้นคือ Tokyu Corporation สัดส่วน 35.00% TNL 20.00% และนิติบุคคลอื่น 45.00% ทั้งนี้ผลตอบแทนที่คาดจะได้รับคือการเพิ่มโอกาสในการลงทุนใหม่ และผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

Back to top button